Opslagstavlen

Maj 2024
Pinse-arrangement 2024

Kære medlemmer,

En gammel tradition i H/F Gurre er, at vi Pinsemorgen (på søndag den 19. maj) mødes i Birkelunden kl. 9 til flaghejsning, fællessang og morgenmad. Læs mere her.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen
Kære medlemmer,

Vi byder maj måned velkommen med en ny udgave af Gurre Nyt, som bl.a. informerer om foreningens nye formand og bestyrelse, hvornår sæsonens første arbejdsdag er og at vi traditionen tro mødes til fællessang og flaghejsning tidligt Pinse-morgen.

Du/I kan læse nyhedsbrevet her. Alternativt er det tilgængeligt på oplagstavlen i Gurre eller i en mail, som foreningen har sendt til alle medlemmer.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen
April 2024
Gurre Nyt – Ekstra – 19. april

Hermed indkaldes til:

Ekstraordinær generalforsamling i H/F Gurre,
mandag d. 29. april 2024, kl. 19.00 hos Erik i Have 14,
med følgende dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetællere
Pkt. 2. Valg af formand (for 2 år). Malene Poulsen, Have 31, opstiller
Pkt. 3. Eventuelt
.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne,
Bjarne Ipsen/kasserer
Gurre Nyt – Ekstra – 12. april

Efter afholdelse af H/F Gurre’s årlige generalforsamling den 10. april i Kulturhus Syd, stod det klart, at det ikke lykkedes for generalforsamlingen at vælge en ny formand, efter at foreningens mangeårige formand, Per Olsen, trådte tilbage.
 
Derfor er situationen lige nu, at foreningen kører uden formand – og vil gøre det frem til en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen indkalder til snarest muligt.
 
Bestyrelsen har næste møde den 17. april, hvor bl.a. den ekstraordinære generalforsamling skal drøftes og planlægges. Bestyrelsen arbejder hårdt for, at vi kan finde en kandidat til formandsposten.
 
Kommer der afgørende nyt ud af dette møde om formandssituationen, vil det blive kommunikeret ud til medlemmerne.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Marts 2024
Kære medlemmer,

Vi varmer op til den kommende havesæson med en frisk udgave af Gurre Nyt, som bl.a. informerer om, hvornår der lukkes op for indkørsel til haveforeningen og hvornår der igen er vand i de forskellige haner.

Du/I kan læse nyhedsbrevet her. Alternativt er det tilgængeligt på oplagstavlen i Gurre eller i en mail, som foreningen har sendt til alle medlemmer.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen
Februar 2024
Kære haveforeningsmedlemmer,

Efter en mørk, kold, blæsende og våd vintertid, slår H/F Gurre om en lille måneds tid atter ‘porten’ op til en havesæson.

Allerede nu er kalenderen for 2024 tilgængelig med de vigtigste datoer for sæsonen (se under Årets gang i Gurre). Også datoen for årets generalforsamling ligger fast, nemlig onsdag den 10. april. Indkaldelse ligger som sædvanlig på siden Generalforsamling.

På snarligt gensyn i H/F Gurre,
Bestyrelsen