Foreningen

Bestyrelse

Bestyrelsen i H/F Gurre består formand, kasserer og fire bestyrelsesmedlemer. Den nuværende bestyrelse er valgt på generalforsamlinger 2020/2021.

NavnFunktionHave nr.MobilE-mail
Per OlsenFormand6023802032HFGurre@
outlook.dk
Bjarne IpsenKasserer17
Allan AckeyBestyrelsesmedlem – Næstformand og Arbejdsminister38
Poul OlesenBestyrelsesmedlem – Vandmand12
Gorm RasmussenBestyrelsesmedlem – Sekretær og Hjemmeside25
Anette HjortBestyrelsesmedlem – Havevurderinger og Grønt Udvalg32

Kontakt til haveforeningen sker på mail-adressen HFGurre@outlook.dk.

OBS! Hvis der i løbet af havesæsonen opstår utætheder – eller andre problemer – med vandforsyningen, kontaktes Poul Olesen på telf. 60 56 27 29.

—–

Betalingsterminer for haveleje

Frem til generalforsamling 2024 er havelejen fastsat til kr. 1.275 pr. kvartal, som forfalder til følgende terminer: 1. maj 2023, 1. august 2023, 1. november 2023 og 1. februar 2024.

—–

Vedtægter og ordensregler

Det areal, som Haveforeningen Gurre ligger på, tilhører Helsingør Kommune og er udlagt som et varigt kolonihaveområde. Arealet må alene anvendes til kolonihavebrug for H/F Gurre. Arealet er lejet iht. Areallejekontrakt mellem Helsingør Kommune og Haveforeningen Gurre. Som lejer skal haveforeningen desuden være medlem af Kolonihaveforbundet.

Som havelejer i H/F Gurre er man pligtig at leve op til følgende reglementer:

—–

Vand, strøm og toilet

I H/F Gurre er der i de enkelte havelodder kun adgang til koldt vand (i sæsonåbningen fra april til november). Strøm får mange havelejere i dag fra solpaneler. Og toiletforholdene på de enkelte grunde er typisk i form af et Porta-Potti-campingtoilet.

I fælleshuset ved parkeringspladsen har alle adgang til to almindelige toiletter og et baderum. Og i den lille sidebygning på højre side er indrettet som Porta-Potti-skyllerum.

—–

Affaldshåndtering

Husholdningsaffald – H/F Gurre er underlagt Forsyning Helsingørs affaldsordning med kildesortering. Det betyder, at vi som havelejere skal sortere alt affald, som vi producerer, og placere det korrekt i de mærkede affaldscontainere, som står ved parkeringspladsen.

Haveaffald – Alt affald fra vores haver placeres i de store, sorte haveaffaldskasser i Birkelunden, som tømmes 2-3 gange i løbet af en havesæson. 

—–

Forsikring

Det er ikke noget krav at have forsikringsdækket sin kolonihave. Men er der et fritidshus på grunden, skal der som minimum tegnes en brandforsikring. Er der andre værdier, f.eks. et drivhus, anbefales det at tegne en kolonihave-/fritidshus-forsikring. De fleste forsikringsselskaber har et sådant produkt. Forsikringsdækningen er specielt værdifuld i forbindelse med storm- og brandskader.